Estate Planning Skill Group

Belgium - France - Luxembourg - Switzerland

epsg

Organisatoren

De coördinatie van de EPSG is in handen van een comité van drie personen bestaande uit:

  • Kaat Lauwers, algemeen voorzitster EPSG werking
  • Caroline Prüm, mede-organisator
  • Jerome Otte, mede-organisator

Elke EPSG-groep afzonderlijk wordt op haar beurt gecoördineerd door twee personen, die instaan voor de organisatie van de maandelijkse vergaderingen:


Deze 18 organisatoren vormen samen een comité dat instaat voor de intergroepsrelaties en de organisatie van de plenaire vergaderingen.