Estate Planning Skill Group

Belgium - France - Luxembourg - Switzerland

epsg

Hoe lid worden | Bijdrage

Het ledenaantal is beperkt, zowel op groepsniveau als per beroepscategorie (bank, balie, notariaat, …).
Een persoon kan slechts lid zijn van één van de EPSG-groepen. De organisatoren moedigen de leden echter aan om een vergadering van een andere groep waarvan ze geen lid zijn, bij te wonen als genodigd lid. Dit is mogelijk mits voorafgaande kennisgeving en aanvraag aan één van beide organisatoren van de desbetreffende groep.

Voor een overzicht van de agenda van alle groepen, klik hier.

Geïnteresseerde personen moeten worden voorgedragen door minstens één lid en dienen hun enthousiasme en engagement te laten zien door een actieve deelname, een spoedige persoonlijke hosting van een avond en de invulling van het inschrijvingsformulier. De toelating van een nieuw lid wordt bij voorkeur voorafgegaan door de deelname van de kandidaat aan ten minste drie vergaderingen.

Om het inschrijvingsformulier in te vullen, klik hier.

De inschrijving houdt een regelmatige en actieve deelname aan de vergaderingen in.

In geval van verhindering kan een lid zich, mits voorafgaande kennisgeving aan en goedkeuring van de organisatoren van zijn groep, occasioneel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega’s of vennoten. Wordt als ontslagnemend lid beschouwd, elk lid dat afwezig is op een significant aantal vergaderingen per jaar of dat drie uitnodigingen niet beantwoord heeft.

De ledenlijst wordt jaarlijks door de organisatoren geactualiseerd. Elke organisator kan ook in functie van het reeds bestaande ledenaantal besluiten tot een ledenstop.

Tot in 2007 werd er geen bijdrage aan de leden gevraagd. Vanaf 2008 werd er echter besloten om een jaarlijkse bijdrage van 50 € te vragen (september- september). Deze dient te worden gestort op het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging EPSG, en dit om een aantal kosten te dekken die verbonden zijn aan de organisatie van de jaarlijkse plenaire vergadering, alsook bepaalde andere kosten (website, cadeaus voor externe sprekers, verplaatsings- en overnachtingskosten, enz.).

Bankgegevens:

FINTRO rekeningnummer: BE58 1430 9813 2779