Estate Planning Skill Group

Belgium - France - Luxembourg - Switzerland

epsg

De denk- en werkgroepen van de EPSG zijn nu reeds sinds 2001 actief.

De eerste groep wordt in 2001 spontaan opgericht in Luxemburg door enkele Belgische vrienden (Claudine Frutsaert, Nicolas Limbourg, Serge Cammaert, François Derème, ...), juristen en fiscalisten van opleiding, die actief zijn in het domein van de vermogensengineering in de estate planning-departementen van een aantal Luxemburgse privébanken en verzekeringsmaatschappijen.

2001

In januari 2003 besluit François Derème om een tweede groep op te richten in Brussel. Deze groep telt een groter ledenaantal en bestaat niet alleen uit vermogensdeskundigen van privébanken en verzekeringsmaatschappijen, maar ook uit advocaten en notarissen. Tezelfdertijd wordt de Luxemburgse groep eveneens uitgebreid met professionals van de balie en uit het notariaat.

Januari 2003

In september 2005 wordt er, door beide groepen samen, voor de eerste maal een plenaire denk- en uitwisselingsdag georganiseerd. Deze dag gaat door in Luxemburg, in de kantoren van Fortis Bank en de Banque de Luxembourg.

September 2005

Gezien het succes van de eerste plenaire vergadering volgt er een jaar later, in september 2006, een tweede. Ditmaal in Brussel, in de kantoren van ING Bank. In 2006 wordt er door Kaat Lauwers, reeds lange tijd lid van de groep te Brussel, een derde groep opgericht in Antwerpen. Deze functioneert volgens dezelfde principes en regels als de eerste twee.

September 2006

In september 2007 vond in de kantoren van Dexia Bank in Brussel de derde plenaire vergadering plaats, waarop voor de eerste maal de nieuwe Antwerpse groep aanwezig is.

September 2007

In 2008 richten Jérôme Otte en Thibaut Meurice een vierde groep op met als doel om professionals te verenigen die specifiek in een Frans-Belgische context actief zijn. Deze groep vergadert afwisselend in Brussel, Lille (Fr.) en Parijs.

Meer info 2008

De vierde plenaire vergadering vond plaats op vrijdag 26 september 2008 in Antwerpen, in de kantoren van KBC Bank. Ze werd bijgewoond door meer dan 130 aanwezigen, i.e. sprekers, leden, externe genodigden. Ook in 2009 ging de algemene vergadering met alle groepen en over de 100 deelnemers door bij ING Brussel.

September 2008

In 2009, op initiatief van Mej. Kaat Lauwers, is een vijfde werkgroep in Gent/ Kortrijk opgericht die sinds het begin zeer actieve leden op tweemaandelijkse basis verenigt.
François Derème geeft de fakkel door aan Kaat Lauwers om de overkoepelende werking van EPSG international voort te zetten in samenwerking met Jérôme Otte en Caroline Prüm.

2009

In 2011 werd deze hoogdag gehouden in Luxemburg in de gebouwen van Banque de Luxembourg. Het thema was: "De aanschaf, het bezit en de overdracht van een onroerend goed door een niet-inwoner van het land waar het goed gelegen is"
Tot slot is een zesde groep in Limburg en Vlaams Brabant opgestart op 24 november 2011 op initiatief van mevrouw Sandra Van Vaerenbergh. Zij komen 9 keer per jaar samen (uitgezonderd juli, augustus en december).

2011

De algemene vergadering van 2012 was een groot succes, omwille van de locatie (BOZAR te Brussel) en omwille van de combinatie van voordrachten en rondleiding de BOZAR.

2012

In 2013 waren alle leden voor de hoogdag te gast in het Paleis der Schone kunsten in Lille (Fr.) om er ook te genieten van juridische en culturele hoogtepunten.
Het thema was 'Hersamengestelde gezinnen - een kijk vanuit Belgisch recht, Nederlands recht en Frans recht'.
Op 8 oktober 2013 heeft de kick-off van de nieuwe groep in Luik plaatsgevonden.

2013

Alle groepen werden weer verzameld op 28 maart 2014 voor het jaarlijks congres in Leuven.
Het thema was 'Europese verordening over internationale nalatenschappen'.
Op 27 juni 2014 heeft François Derème de achtste groep gelanceerd, actief in de regio Henegouwen.

Juni 2014

Alle groepen werden weer verzameld voor het jaarlijks congres in Luik.
Het thema was 'Roerende schenkingen in een internationale context'.

2015

Alle groepen werden weer verzameld voor het jaarlijks congres in Parijs.
Het thema was 'Het testament'.

2016

Alle groepen werden weer verzameld voor het jaarlijks congres in Brussel.
Het thema was 'Emotie Psychologie Sociologie en Genealogie'.

2017

Alle groepen werden weer verzameld voor het jaarlijks congres in Gent.
Het thema was 'Vermogen, Collecties en Kunstwerken'.

Maart 2018