Estate Planning Skill Group

Belgium - France - Luxembourg - Switzerland

epsg

Filosofie & werkwijze

Elke groep komt (twee)maandelijks, op een vaste datum, ‘s avonds samen (behalve in de maanden juli en augustus). De vergaderingen gaan afwisselend door in de kantoren die door een van de leden ter beschikking gesteld worden.

De leden van de EPSG zijn allemaal actief in hetzelfde domein en hebben allen een juridische, fiscale, notariële, enz. opleiding genoten. Ze oefenen echter verschillende beroepsactiviteiten uit: notarissen en notariële medewerkers; advocaten; vermogensadviseurs bij banken, beursvennootschappen en beheersmaatschappijen, family offices, verzekeringsmaatschappijen; professoren, hoogleraren en assistenten aan de universiteit; medewerkers van notariële instanties (federaties van notarissen en notarisverenigingen); enz.

Deze verscheidenheid aan disciplines en de complementariteit dragen bij aan het belang en succes van deze formule. Het gaat in de eerste plaats om een groep waarin plaats is voor debat, waarin gedachten, ideeën, knowhow en ervaringen uitgewisseld worden.

De actieve deelname van de leden vormt de drijvende kracht van de groep

Het nagestreefde doel is om diverse vraagstukken en onderwerpen te bespreken. Het kan gaan om zaken die vooraf voorgesteld werden of die tijdens de ontmoetingen spontaan aangehaald worden. Leden kunnen zich eveneens kandidaat stellen om een presentatie over een specifiek onderwerp te geven voor de hele groep. Bovendien zorgt de regelmatige aanwezigheid van genodigden en externe sprekers voor een verrijking van het debat.

Voor een presentatie over een specifiek onderwerp (ofwel door leden, ofwel door externe sprekers) is het niet noodzakelijk dat er ondersteunend materiaal (schriftelijk, visueel, enz.) voorbereid wordt. Iedere spreker is vrij om te beslissen op welke manier hij zijn onderwerp presenteert.

Het gebeurt evenwel dat de spreker kwaliteitsvolle nota’s, modellen en documentatie overhandigt om zijn uiteenzetting kracht bij te zetten.

De werkwijze van de EPSG past in het kader van een strikte onafhankelijkheid ten aanzien van de banken, maatschappijen, notaris- en advocatenkantoren. Om die reden werd besloten om, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, slechts één enkel lid per beroepsentiteit te aanvaarden. De organisatoren proberen eveneens om, voor zover mogelijk, de vertegenwoordiging van de verschillende beroepen in elke groep in evenwicht te houden.

Tot slot is de EPSG in de eerste plaats een groep van vrienden die elkaar ontmoet hebben tijdens hun studies of aan het begin van hun gemeenschappelijke beroepsloopbaan. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt tussen de 25 en 45 jaar. Na de vergaderingen wordt er vaak een vriendschappelijk glas gedronken.