Estate Planning Skill Group

Belgium - France - Luxembourg - Switzerland

epsg

Behandelde onderwerpen

De onderwerpen waarover van gedachten gewisseld wordt, houden, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband met vermogensplanning in zijn totaliteit.

Familiaal vermogensrecht, zowel de burgerlijke als fiscale aspecten ervan, komt op de eerste plaats.

Vraagstukken inzake internationaal privaat recht, vastgoedrecht, contractenrecht (verkoop, lening, mandaat, deposito, fiduciaire, enz.), vennootschapsrecht (personen- of kapitaalvennootschap, holdings, enz.), goederenrecht (vruchtgebruik, erfpacht en opstal), familierecht (samenwoning, huwelijk, scheiding, echtscheiding, bescherming van handelingsonbekwamen, adoptie, enz.), administratief recht (vzw, stichting, enz.), bank- en strafrecht (witwassen, wetgeving inzake fiscale amnestie, heling van nalatenschappen, enz.) worden er besproken, voor zover er een verband of link bestaat met vermogensplanning in het algemeen of met de overdracht van vermogens in het bijzonder.